कर तथा शुल्कहरु


जिल्ला दर रेट २०७३।७४

जिल्ला दर रेट २०७३।७४जिल्ला निकासी कर ठेक्काको बोलपत्र

आ.व. ०७३्७४ को लागि जिल्ला निकासी कर ठेक्काको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लिक्क गर्नुहोला।...
थप पढ्नुहोस ...२०७२/७३ जिल्ला दर रेट

आ.ब २०७२/७३ को लागि तेह्रथुम जिल्लाको दर रेट। jilla dar rateSkip to toolbar