सूचना तथा समाचार


सर्वदलिय बैठक सम्बन्धमा।

निम्नत्रणा सम्बन्धमा


सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरु

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरुनिमन्त्रणाः खुला दिशामुक्त जिल्ला र पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा कार्यक्रम

तेह्रथुम जिल्लालाई मिति २०७२ पौष १६ तद्नुसार ३१ डिसेम्बर २०१५ मा खुला दिशामुक्त जिल्ला र पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा...
थप पढ्नुहोस ...योजना छनौटका आधारहरु

योजना छनौटका अाधारहरु२०७२/७३ जिल्ला दर रेट

आ.ब २०७२/७३ को लागि तेह्रथुम जिल्लाको दर रेट। jilla dar rateखुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा :

तेह्रथुम जिल्ला लाई खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा गर्ने अभियान जारि छ। खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा कार्यक्रमको संक्षिप्त जानकारि।पुर्ब योजना तर्जुमा गोष्ठी

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया बमोजिम जिल्ला बिकास योजना २०७३/७४ तर्जुमा गर्ने शिलसिलामा २०७२/०८/११ गते दिनको ११ बजे जिबिसको सभाहलमा हुन...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar