सूचना तथा समाचार


जिल्ला निकासी कर ठेक्काको बोलपत्र

आ.व. ०७३्७४ को लागि जिल्ला निकासी कर ठेक्काको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लिक्क गर्नुहोला।...
थप पढ्नुहोस ...
सर्वदलिय बैठक सम्बन्धमा।

निम्नत्रणा सम्बन्धमा


सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरु

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरुनिमन्त्रणाः खुला दिशामुक्त जिल्ला र पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा कार्यक्रम

तेह्रथुम जिल्लालाई मिति २०७२ पौष १६ तद्नुसार ३१ डिसेम्बर २०१५ मा खुला दिशामुक्त जिल्ला र पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा...
थप पढ्नुहोस ...योजना छनौटका आधारहरु

योजना छनौटका अाधारहरु२०७२/७३ जिल्ला दर रेट

आ.ब २०७२/७३ को लागि तेह्रथुम जिल्लाको दर रेट। jilla dar rateSkip to toolbar