सूचना तथा समाचार


ढुङा गिटि वालुवा सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सुचना

बोलपत्रको सचुना बोलपत्रको संसोधन



पुर्व योजना तर्जुमा बैठकका निर्णयहरु

आज मिति २०७३।०८।१६ गतेका दिन जिबिस तेह्रथुमका प्रमुख एवं स्था.वि.अ श्री प्रल्हाद कुमार कार्की ज्यूको अध्यक्षातामा जिबिस तेह्रथुमको वैठक बसि...
थप पढ्नुहोस ...



बैठकमा उपस्थित हुनेवारे

उपरोक्त विषयमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया बमोजिम जिल्ला विकास योजना २०७३÷२०७४ तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा पुर्व योजना तर्जुमा वैठक तपशिलको मिति...
थप पढ्नुहोस ...



स्थानीय तह पुनरर्सरचनाका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहका विवरण

स्थानीय तह पुनरर्सरचना प्राविधिक सहयोग समित , तेह्रथुमले आफ्नो कार्य समपन्न गरी आयोग समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ।उक्त प्रतिवेदनमा...
थप पढ्नुहोस ...



सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७२ अनुसार बैंक मार्फत भत्ता वितरणको व्यवस्था



बार्षिक समिक्षाको सारंस

आ.ब. २०७२।७३को बार्षिक समिक्षाको सारंस बार्षिक समिक्षाको निर्णय



आवधिक जिल्ला विकास योजना

आवधिक जिल्ला विकास योजना



जिल्ला बिकास समितिको MCPM नतिजा

ddc-mcpm-result069-70 ddc-result-071_72 ddc-result-2070_71



जिल्ला निकासी कर ठेक्काको बोलपत्र

आ.व. ०७३्७४ को लागि जिल्ला निकासी कर ठेक्काको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना । थप जानकारीका लागि तलको लिंकमा क्लिक्क गर्नुहोला।...
थप पढ्नुहोस ...




Skip to toolbar