सूचना तथा समाचार


तेह्रथुम जिल्ला प्रोफाईल

तेह्रथुम जिल्ला प्रोफाईल २०७२जिल्ला दर रेट २०७३।७४

जिल्ला दर रेट २०७३।७४निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(आ.ब २०७३।७४)

माननीय श्री भवानी खापुङ माननिय श्री गणेस बिमलि मानिय श्री भानुभक्त ढकाल माननिय श्री सिता गुुरुङ  निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमपुर्व योजना तर्जुमा बैठकका निर्णयहरु

आज मिति २०७३।०८।१६ गतेका दिन जिबिस तेह्रथुमका प्रमुख एवं स्था.वि.अ श्री प्रल्हाद कुमार कार्की ज्यूको अध्यक्षातामा जिबिस तेह्रथुमको वैठक बसि...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय तह पुनरर्सरचनाका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहका विवरण

स्थानीय तह पुनरर्सरचना प्राविधिक सहयोग समित , तेह्रथुमले आफ्नो कार्य समपन्न गरी आयोग समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ।उक्त प्रतिवेदनमा...
थप पढ्नुहोस ...सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७२ अनुसार बैंक मार्फत भत्ता वितरणको व्यवस्थाबार्षिक समिक्षाको सारंस

आ.ब. २०७२।७३को बार्षिक समिक्षाको सारंस बार्षिक समिक्षाको निर्णयआवधिक जिल्ला विकास योजना

आवधिक जिल्ला विकास योजनाजिल्ला बिकास समितिको MCPM नतिजा

ddc-mcpm-result069-70 ddc-result-071_72 ddc-result-2070_71Skip to toolbar