जिविसका निर्णयहरु


पुर्व योजना तर्जुमा बैठकका निर्णयहरु

आज मिति २०७३।०८।१६ गतेका दिन जिबिस तेह्रथुमका प्रमुख एवं स्था.वि.अ श्री प्रल्हाद कुमार कार्की ज्यूको अध्यक्षातामा जिबिस तेह्रथुमको वैठक बसि...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय तह पुनरर्सरचनाका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहका विवरण

स्थानीय तह पुनरर्सरचना प्राविधिक सहयोग समित , तेह्रथुमले आफ्नो कार्य समपन्न गरी आयोग समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ।उक्त प्रतिवेदनमा...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक समिक्षाको सारंस

आ.ब. २०७२।७३को बार्षिक समिक्षाको सारंस बार्षिक समिक्षाको निर्णय

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरु

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरु२०७२/७३ जिल्ला दर रेट

आ.ब २०७२/७३ को लागि तेह्रथुम जिल्लाको दर रेट। jilla dar rate०७१।७२को बार्षिक समिक्षा बैठक निर्णय र सारंस

जिल्ला विकास समितिको कार्यलय तेह्रथुमको आयोजनामा जिल्ला स्थित सरोकारवाला सरकारि कार्यलय,विषयगत कार्यलय, तथा गै.स.स हरुको बार्षिक समिक्षा गोष्ठि  विषयगत कार्रायलयका...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar