पुर्ब योजना तर्जुमा गोष्ठी

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया बमोजिम जिल्ला बिकास योजना २०७३/७४ तर्जुमा गर्ने शिलसिलामा २०७२/०८/११ गते दिनको ११ बजे जिबिसको सभाहलमा हुन लागेको पुर्ब योजना  तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागिहुन सम्पूर्ण सरोकारबाला निकायहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

Skip to toolbar